2018

28. 10. 2018

Prošli jsme 100 let od velkého přelomu v historii České země, od chvíle, kdy vznikl samostatný Československý stát.

A nyní po těchto 100 letech, jaksi znejistěni mnohými trpkými mezinárodními zkušenostmi i současným stavem aktuálního dění ptáme se sami sebe: Platí pro nás ještě to, co prožívali mužové a ženy generace, která tak velmi toužila po samostatném svobodném státu? Uvědomujeme si jejich sílu  odhodlání k tomu co se nakonec díky nim smělo stát skutečností. Vážíme si jejich odvahy a vědomého se vystavování  perzekucí, trestu smrti za vlastizradu, když pracovali na osvobození se ze svírajícího jha Rakousko-uherské monarchie?

A ještě více se ptáme: Jsme ochotni nést alespoň  díl zmíněné obětavosti v  naší přítomnosti jako odkaz pro budoucí generace, které se zrodí do míst, kde nyní my žijeme?

Uvědomujeme si významnost  této podmiňující posloupnosti?

DOKUD je stát dobře padnoucím oděvem národa,

DOKUD je národ ochráncem a zastáncem  rozvoje sil svobodného jedince – člověka,

DOKUD je člověk nositelem skutečných  hodnot lidství,

DOKUD je východiskem všeho našeho jednání  zdravé sebevědomí a dobrá vůle,

DOTUD je vše na dobré cestě!

pokračujte na r. 2118